2012-05-02 15:10Nyheter

Apoteksgruppen delar inte Riksrevisionens uppfattning

Apoteksgruppen delar inte Riksrevisionens uppfattning att Apoteksgruppens ledning har ett informationsövertag på marknaden.

Samtliga köpare av apotekskluster utom Apoteksgruppen hade tillgång till det datarum som gav information om alla befintliga apotek på marknaden vid försäljningstillfället. Dessa aktörer har därför lika stor kunskap och information om marknaden och de apotek som drivs av deras konkurrenter. Utöver dessa apotek har det tillkommit fler än 300 apotek på marknaden.

Köpare av apotek inom Apoteksgruppen har ej haft tillgång till denna information. De har bara fått tillgång till information om de apotek inom Apoteksgruppen som de ämnar lägga bud på.


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.

Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT