2012-08-17 09:54Nyheter

Apoteksgruppen gör ett stabilt resultat trots hårdnande marknadsförutsättningar (Första halvåret 2012)

null

Nettoomsättning för Apoteksgruppens samtliga anslutna apotek uppgick till 1 728,4 miljoner kronor och rörelseresultatet 76,6 miljoner kronor för perioden januari till juni 2012.


Proforma Apoteksgruppens 156 apotek
Delårsperioden januari-juni 2012, (jämfört med motsvarande period 2011)

 (Mkr)                         2012                    2011

Omsättning             1 728,4                1 769,2

Bruttovinst                 434,4                   431,2 

Rörelseresultat           76,6                    83,8

 

Kommentar från Apoteksgruppens VD Eva-Britt Gustafsson:

Konkurrensen på apoteksmarknaden är fortsatt hård och effekten av att antalet apotek ökat kraftigt märks tydligt. Det är därför glädjande att konstatera att de till gruppens anslutna apotekens omsättning endast minskat marginellt under första halvåret. Förutsättningarna för småföretagare att bedriva apoteksverksamhet är dock fortfarande tuffa med för låg lönsamhet trots stort kostnadsfokus i verksamheterna.

Apoteksgruppen har under perioden lanserat ett nytt butikskoncept - Apoteksgruppen Nära. Nära är en filial till ett apotek och har även service i form av utlämnande av receptläkemedel. De nya filialerna har ett nytt, noga utvalt sortiment av det som finns på våra apotek kompletterat med andra produkter som är anpassat till den lokala efterfrågan. Filialer har öppnats i Hemse och Mönsterås och konceptet är framtaget för att kunna ge en bättre service i mindre orter, stadsdelar eller under semesterperioder. 

Apoteksgruppens kundklubb Poängen är mycket populär och har nu ca 260 000 medlemmar.

Totalt har 130 av 151 apotek sålts och överlämnats till nya apoteksägare. 21 apotek är kvar att sälja varav 8 av dessa apotek beräknas bli sålda under tredje och fjärde kvartalet 2012. Under perioden har ett nytt apotek anslutits till Apoteksgruppen, apoteket Årsta i Uppsala. Totalt ingår nu 156 apotek samt 2 filialer i kedjan

 

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB har i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att fortlöpande leverera tjänster till anslutna apoteksägare genom dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige AB.

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med Serviceorganisationen
Delårsrapport januari-juni 2012, (jämfört med motsvarande period 2011)

 (Mkr)                         2012                    2011

Omsättning                 99,5                    74,0

Rörelseresultat            14,3                   -33,0 

Periodens resultat        30,5                   -24,0

 

 

Delårsrapport för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet i pdf-dokument på denna sida eller att läsa och ladda ner på http://www.apoteksgruppen.se/om_oss/apoteksgruppen/finansiell_information/

För ytterligare information kontakta:

Eva-Britt Gustafsson, VD, 070-548 29 44

Tommy Wahlberg, Ekonomichef - 08-563 022 43 

 


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.

Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT