2012-11-08 15:50Nyheter

Förbättrad lönsamhet för apotek inom Apoteksgruppen, dock kvarstår den hårda konkurrensen i storstadsområden.

Efter tredje kvartalet i år uppvisar de 157 apoteken inom Apoteksgruppen ett förbättrat resultat. Rörelseresultatet uppgick under årets första nio månader till 5,1 % (4,6 %) för gruppens apotek totalt. Dock ser vi stora variationer i resultaten och fortsatt hård konkurrens, i synnerhet för apotek i storstäder. Omsättningen har under samma period minskat något vilket framförallt beror på att medelpriset på förskrivna läkemedel gått ned med 2,7 % under året.

Proforma Apoteksgruppens 157 Apotek, period jan-sep

 (Mkr)                                    2012         2011

Omsättning                            2 561,7      2 627,8

Bruttovinst                              652,1          634,7

Personalkostnader                  -287,2         -280,1

Övriga rörelsekostnader           -233,7         -232,6

Rörelseresultat                     131,2         122,0

Under hösten har vi lanserat ett eget sortiment av vitaminer och mineraler som mottagits mycket positivt av apotekens kunder. Vår kundklubb Poängen fortsätter att växa och har nu ca 280 000 medlemmar.

 

I media har under perioden varit mycket fokus på tillgänglighet samt den s.k. 24 timmarsregeln. 24 timmarsregeln säger att apotek skall kunna leverera ett läkemedel som inte finns hemma inom 24 timmar eller den tid som omständigheter medger. Apoteken som har ansvar för tillgängligheten mot kund har idag inte någon makt att styra de led som finns i den tidiga distributionskedjan. Det är därmed orimligt att den enda aktör i läkemedelskedjan som har detta krav på sig är apoteken.

 

Efter rapportperioden har Sofia Wallström i sin utredning om apoteksmarknaden föreslagit ett antal förändringar som kan underlätta för apoteken att upprätthålla en god servicegrad.

  • Farmaceuten på apoteket ska ha möjlighet att, vid särskilda skäl, lämna ut samma generiska produkt som patienten tidigare fått.
  • Perioderna i det generiska utbytessystemet förlängs, så att den billigaste produkten utses för två månader i stället för som i dag en månad.
  • Det ges bättre möjligheter för apotek att skicka läkemedel mellan sig i akuta situationer i syfte att förbättra tillhandahållandet till konsument.
  • Läkemedelsverket ska kartlägga omfattningen av restnoteringar av läkemedel. Kartläggningen ska ligga till grund för bedömning av en eventuell leveransskyldighet för läkemedelstillverkarna
    • TLV bör se över föreskrifterna om handelsmarginalen. Utredningen anser vidare att aktörerna bör utveckla branschens riktlinjer i syfte att förbättra villkor för returrätt, hållbarhet m.m.

 

Sammantaget bedömer utredningen att dessa förslag kommer att innebära en bättre service för apotekskunderna och att fler kunder kommer att få sina läkemedel och varor inom rimlig tid. Utredningen lämnar dock inga förslag som stärker apotekens möjligheter att påverka bakomliggande led så att den så kallade 24-timmarsregeln kan upprätthållas.

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, med Serviceorganisationen
Delårsrapport januari-september 2012, (jämfört med motsvarande period 2011)

 (Mkr)                                                       2012                2011

 

Omsättning                                             137,3                   116,0

Rörelseresultat                                           9,0                    -46,0

Periodens resultat                                      12,1                   -32,0

 

Delårsrapport för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet i pdf-dokument på denna sida eller att läsa och ladda ner på http://www.apoteksgruppen.se/om_oss/apoteksgruppen/finansiell_information/

För ytterligare information kontakta:

Eva-Britt Gustafsson, VD, 070-548 29 44

Tommy Wahlberg, Ekonomichef, 072-228 80 43


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.

Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT