2021-03-02 08:10Pressmeddelande

Apoteksgruppen börjar sälja självtest för antikroppar

Efterfrågan på antikroppstester är fortsatt stor. För att kunna möta behovet ytterligare börjar nu Apoteksgruppen sälja självtester som ett komplement till de befintliga tester som utförs på apoteken. Testet kan användas av alla som vill veta om de har utvecklat antikroppar mot Covid-19.

PRIMACOVID Covid-19 Antikroppstest är ett självtest som tas genom ett stick i fingret. Resultatet läses enkelt av direkt på teststickan efter bara tio minuter. Testet är CE-märkt och påvisar förekomst av antikropparna IgM och/eller IgG i blodet. Testet visar inte om det finns ett aktivt virus.

- Produkten är ett komplement till de tester vi också utför i några av våra apotek idag med hjälp av Vaccina. Antikroppstestet som vi nu lanserar kommer få distribution i alla våra apotek, för att nå ut till ännu fler, säger Daniel Lindin, Commercial Director på Apoteksgruppen.

PRIMACOVID har mycket hög tillförlitlighet med en känslighet på 98,92 % för IgG och 92,98 % känslighet för IgM. Testet kan utföras tidigast 10–20 dagar efter att symptom uppstått, om man har eller misstänker sig ha varit i kontakt med personer som har Covid-19-symptom eller om man bor i områden i närheten av eventuella utbrott.

Tidigare självtest på marknaden har krävt att provet skickats till labb för analys. PRIMACOVID ger användarna möjlighet att snabbt ta reda på om de har antikroppar mot SARS-CoV-2, utan att behöva boka tid och vänta på resultat.

Antikroppstestet finns att köpa på Apoteksgruppens samtliga apotek och på apoteksgruppen.se och kostar 249 kronor. Bipacksedeln innehåller tydliga instruktioner för hur testet tas och hur resultatet tolkas. PRIMACOVID marknadsförs av Mylan AB (A Viatris Company).

För ytterligare information, kontakta:
Anna Bergstedt, Presskontakt Apoteksgruppen, anna.bergstedt@apoteksgruppen.se, 070-576 29 66.



Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns närmare 200 apotek och cirka 40 av dessa drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.

Kontaktpersoner

Anna Bergstedt
Marknads- och kommunikationsdirektör, Ansvarig för E-handel samt Pressansvarig
Anna Bergstedt