2021-06-17 06:45Pressmeddelande

Apoteksgruppen slopar traditionella medarbetarsamtal

Sofie Almqvist Gärtner, People Director på Apoteksgruppen. Foto: Kristian PohlSofie Almqvist Gärtner, People Director på Apoteksgruppen. Foto: Kristian Pohl

Medarbetarutveckling är en nyckelfråga för Apoteksgruppen. I en ny satsning slopas nu de traditionella medarbetarsamtalen till förmån för en tätare dialog mellan medarbetare och ledare.

Istället för de traditionella medarbetarsamtal som hållits en gång per år kommer nu Apoteksgruppen införa kortare regelbundna dialogsamtal mellan medarbetare och ledare, vid minst sex tillfällen varje år. Målet med den nya strukturen är att stimulera en mer frekvent dialog för att öka motivationen och drivkraften och ge rätt förutsättningar för medarbetarna.

- De traditionella årliga medarbetarsamtalen upplevdes ofta som att de snabbt blev inaktuella i en så snabbrörlig bransch som vår. Den nya processen med mer regelbundna samtal gör att mål och framtidsplaner kan uppdateras och följas upp på ett enklare och mer naturligt sätt i vardagen, säger Sofie Almqvist Gärtner, People Director på Apoteksgruppen.

Samtalen innehåller fyra huvudteman och tar cirka 30 minuter att genomföra. De få frågorna och den återkommande metodiken gör att samtalen även går att genomföra tillsammans under till exempel en promenad, något som uppmuntras särskilt under pandemitider men även annars för att få in mer rörelse och vardagshälsa på arbetet.

De nya dialogsamtalen införs successivt under 2021 och den första feedbacken från Apoteksgruppens medarbetare har varit positiv.

- Återkopplingen jag fått från flera medarbetare redan nu är att formen för samtalen upplevs mer öppen vilket gör att flera medarbetare menar att de nu berör områden som de kanske inte alltid pratat om tidigare, säger Sofie Almqvist Gärtner.

- Vårt syfte med detta nya verktyg är att skapa en tydlighet, transparens och trygghet i utvecklingen av våra medarbetare och ledare. Det utgör ett konkret underlag för samtal om den egna prestationen och blir en gemensam utgångspunkt för uppföljning och utveckling tillsammans med kompetensutvecklingsplanen, säger Sofie Almqvist Gärtner.

Apoteksgruppen är övertygade om att dialogbaserad kommunikation, transparens och öppenhet är en otroligt viktig nyckel för att lyckas med att få välmående, motiverade och engagerade medarbetare som alla tar Apoteksgruppen närmare visionen och att nå satta mål.Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har närmare 200 apotek runt om i Sverige, med ett hjärta som klappar lite extra för vår lands- och glesbygd. Vi vill göra hälsa enkelt för alla våra kunder genom att erbjuda ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda tjänster och produkter inom hälsa och skönhet samt rådgivning av våra kvalificerade farmaceuter. Apoteksgruppen möjliggör egenföretagande genom franchise och är den enda apotekskedjan i Sverige som har både kedjedrivna och franchisedrivna apotek. Med drygt tusen medarbetare gör vi skillnad tillsammans - varje dag! Vårt engagemang bygger på tre kärnvärden; att bry sig på riktigt, att ligga steget före, att göra verklig skillnad. Och vår vision är att bli Sveriges mest engagerade apotek där kunderna mår lite bättre. Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, norra Europas största apotekskoncern.

Kontaktpersoner

Elin Poska
Kommunikatör
Elin Poska
Anna Bergstedt
Marknads- och kommunikationsdirektör, Ansvarig för E-handel samt Pressansvarig
Anna Bergstedt

Relaterad media