2020-11-20 08:51Pressmeddelande

Apoteksgruppens Samra Srndic prisas för Bästa kundinsats på apotek 2020

null

Samra Srndic är utbildad apotekare och verksam på Apoteksgruppen i Solna. Vid ett kundmöte tidigare i år kände hon igen tecknen för på begynnande kognitiv svikt hos en kund och hjälpte denne till säker läkemedelsbehandling. Insatsen belönas nu med Apotekarsocietetens utmärkelse Bästa kundinsats på apotek 2020.

Det var vid ett kundmöte tidigare i år som Samra Srndic uppmärksammade att något inte stod rätt till. Kunden uppträdde förvirrat och hade recept på två olika läkemedel, ett som skulle sättas in och det andra fasas ut. Det stod klart för Samra att kunden inte klarade detta på egen hand, och delade då läkemedlen i korrekta doser i en dosett. Hon tog även kontakt med kundens husläkare för att säkerställa att kundens övriga läkemedelsbehandling var i sin ordning.

Det kändes inte bra att lämna kunden utan att ha kontaktat husläkaren, säger Samra Srndic, apotekare på Apoteksgruppen Solna.

Priset Bästa Kundinsats på apotek delas ut av Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci och består, förutom erkännandet, av en prischeck på 15 000 kronor. Priset delades ut på Apoteksdagen – ett möte som arrangeras av Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.

Juryns motivering
Priset för bästa kundinsats 2020 går till apotekaren Samra Srndic, Apoteksgruppen, Najaden, Solna. Hon får priset för att i sitt kundmöte visat stor farmaceutisk kompetens och omsorg genom att känna igen tecknen på en påbörjande kognitiv svikt och agera därefter. Samra vågade gå steget längre som farmaceut och hjälpa kunden med att inte bara fördela läkemedel enligt upp- och nedtrappningsschema, utan även förmedla information vidare till förskrivare. Genom denna handling bidrog Samra inte bara till att få en säker, optimal och tryggare läkemedelsbehandling för kunden, utan till att även förstärka farmaceuternas viktiga roll gentemot sjukvården.”

För ytterligare information, kontakta: Anna Bergstedt, Presskontakt Apoteksgruppen, anna.bergstedt@apoteksgruppen.se, 070-576 29 66.


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.

Kontaktpersoner

Anna Bergstedt
Marknads- och kommunikationsdirektör, Ansvarig för E-handel samt Pressansvarig
Anna Bergstedt