2022-10-03 09:20Pressmeddelande

Kronans Apotek och Apoteksgruppen går ihop - affären stängd mellan Oriola och Euroapotheca

Sverige får nu en stor ny apotekskedja när Apoteksgruppen och Kronans Apotek går ihop. Idag stängdes affären mellan Euroapotheca och Oriola. Med hjälp av ca 500 apotek och e-handel når den nya apotekskedjan ut till hela landet och kommer att ha en marknadsandel på ca 25%. Nu kan arbetet med att integrera de båda kedjorna börja.

Det var i februari i år som Oriola och Euroapotheca informerade om att de planerade att föra samman sina båda apotekskedjor Kronans Apotek och Apoteksgruppen under ett gemensamt holdingbolag. Den 29 juni godkände Konkurrensverket samgåendet och idag signerades alla avtal. Från och med idag ägs nu de båda kedjorna av ett gemensamt holdingbolag ägt till hälften var av Oriola och Euroapotheca.

- Denna dag markerar en viktig milstolpe i denna resa, med den viktiga integrationsfasen framför oss. Detta är också en viktig utveckling för hela Euroapotheca-gruppen, eftersom det är vårt första joint venture-partnerskap. Jag ser detta som en utmärkt möjlighet för oss att växa tillsammans med Oriola som en erfaren och välrenommerad partner inom läkemedelsområdet, säger Paulius Mencas, VD Euroapotheca och styrelseledamot i det nya bolaget.

- Sammanslagningen av de två bolagen är logisk för både marknaden och konsumenten. Det nya bolaget blir en stark nummer tre inom apotekssegmentet och kommer att ha många fördelar jämfört med två enskilda aktörer. Jag är glad över att få ha varit med om att arbeta med denna sammanslagning och ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen av bolaget framåt, säger Katarina Gabrielson, VD Oriola och styrelseledamot i det nya bolaget.

Ledning

När affären nu slutförts tillsätts Erik Sjögren som VD för de båda apotekskedjorna.  

- Det här en fantastisk möjlighet att utmana marknadsledarna som vi ska ta vara på väl. Utöver de synergier som kommer göra oss till en stark aktör, tror jag väldigt mycket på den kraft vi får av att skapa något nytt tillsammans. Hur stor potential vi har väljer vi själva, säger Erik Sjögren, VD.

Styrelsen för det nya gemensamma bolaget kommer att bestå av fem ledamöter varav tre utses av Euroapotheca och två ledamöter av Oriola. Panu Routila från Oriola är styrelseordförande.

I sin helhet kommer styrelsen för holdingbolaget bestå av Panu Routila (Styrelseordförande, Oriola), Katarina Gabrielson (VD, Oriola), Paulius Mencas (VD, Euroapotheca), Tomas Kibildis (VD Eurovaistine och styrelseledamot, Euroapotheca) och Jurgis Gabrielius Rudgalvis (Integrationsdirektör och styrelseledamot, Euroapotheca).

Fakta:

  • Sammanslagningen kommer att skapa den största apoteksaktören på den svenska apoteksmarknaden sett till antal apotek och tredje största räknat till omsättning.
  • De sammanslagna bolagen kommer att ha en nettoomsättning på ca 12 miljarder SEK och en EBITDA på ca 600 miljoner SEK.
  • Transaktionen beräknas skapa årliga synergieffekter på ca 250 miljoner SEK på EBITDA-nivå. Synergierna förväntas realiseras fullt ut i slutet av det tredje året efter stängning.

Presskontakt
Andreas Rosenlund, 070-3591058, andreas.rosenlund@kronansapotek.se

Om Euroapotheca och Oriola: 

Euroapotheca är en internationell grupp av företag i Nordeuropa som driver apotekskedjor, onlineapotek och grossistföretag i Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen sysselsätter sammanlagt nästan 4 000 personer. Euroapotheca förvärvade Apoteksgruppen 2018.

Oriola verkar inom hälsa- och välmåendebranschen i Sverige och Finland. Vi hjälper människor att leva ett hälsosammare liv genom att erbjuda hälsoprodukter och hållbara produkter och tjänster. Vi säkerställer pålitliga och säkra leveranser av läkemedel till apotek, sjukhusapotek, veterinärer och andra vårdoperatörer och våra experttjänster stödjer läkemedelsföretag under läkemedlens hela livscykel. Säkerheten och effektiviteten i hälsovården förbättras med vår dosdispensering, medicinsk information och patientstödstjänster. 2021 var Oriolas nettoomsättning 1,9 miljarder euro och med cirka 4 100 medarbetare. Oriola Corporation är noterat på Nasdaq Helsingfors. www.oriola.com/svOm Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har närmare 200 apotek runt om i Sverige, med ett hjärta som klappar lite extra för vår lands- och glesbygd. Vi vill göra hälsa enkelt för alla våra kunder genom att erbjuda ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda tjänster och produkter inom hälsa och skönhet samt rådgivning av våra kvalificerade farmaceuter. Apoteksgruppen möjliggör egenföretagande genom franchise och är den enda apotekskedjan i Sverige som har både kedjedrivna och franchisedrivna apotek. Med drygt tusen medarbetare gör vi skillnad tillsammans - varje dag! Vårt engagemang bygger på tre kärnvärden; att bry sig på riktigt, att ligga steget före, att göra verklig skillnad. Och vår vision är att bli Sveriges mest engagerade apotek där kunderna mår lite bättre. Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, norra Europas största apotekskoncern.

Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT
Mickaela Borg
PR-ansvarig
Mickaela Borg