2021-02-10 10:25Pressmeddelande

Ny märkning ska hjälpa konsumenterna att välja hållbar läkemedelsproduktion

Välvald är namnet på apoteksbranschens gemensamma konsumentguide för ökad transparens som lanseras idag. De läkemedelsföretag som uppfyller krav på transparent hållbarhetsarbete får symbolen Välvald i anslutning till receptfria läkemedel på apotek i butik och e-handel.

 

Forskning visar att det släpps ut stora mängder läkemedelsrester vid tillverkning av läkemedel i en rad olika länder. Dessa utsläpp kan ha en negativ påverkan på både människor och natur. Idag finns inga krav på att läkemedelsföretagen öppet ska redovisa var och hur läkemedlen tillverkas, och därför saknas tillräcklig kunskap om miljöpåverkan från de läkemedel som säljs på apotek i Sverige. Det vill apoteksbranschen gemensamt ändra på.

 

Som ett första steg har apoteksbranschen tagit fram en guide till de företag som är mer transparenta i sitt hållbarhetsarbete. Eftersom läkemedelsföretagen inte vill lämna ut detaljinformation om tillverkning så är miljö- eller hållbarhetsmärkning av läkemedel omöjlig idag. Men vissa företag arbetar ändå mer än andra med hållbarhet och ökad transparens, det vill apoteken premiera.

 

- Allt fler av apotekens kunder är medvetna konsumenter som ställer frågor om var och hur läkemedel tillverkas. Apoteken vill kunna guida de kunder som vill göra mer medvetna val rätt och samtidigt sätta press på förändring hos läkemedelsföretagen, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

 

Apoteken måste sälja alla godkända receptbelagda läkemedel, det är enbart det receptfria sortimentet som apoteken styr över själva och därför gäller enbart guiden för receptfria läkemedel. För produkter som inte är läkemedel och säljs på apotek finns redan miljömärkningar på produktnivå.

 

Välvald kommer att finnas i anslutning till receptfria läkemedel i butik och i e-handel på apotek från och med den 11 februari 2021.

 

Om Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apotek. Välvald har arbetats fram av föreningens miljögrupp som består av representanter från alla medlemsföretag.

 

För ytterligare information, kontakta: Anna Bergstedt, Presskontakt Apoteksgruppen, anna.bergstedt@apoteksgruppen.se, 070-576 29 66.Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.

Kontaktpersoner

Anna Bergstedt
Marknads- och kommunikationsdirektör, Ansvarig för E-handel samt Pressansvarig
Anna Bergstedt